Ubezpieczenia grupowe Gdynia

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Gdynia

Gdynia - ubezpieczenia grupowe. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Gdyni. Gdyńska oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Gdynia - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.