Ubezpieczenia turystyczne Gdynia

zwrot kosztów leczenia

Ubezpieczenie turystyczne Gdynia

Gdynia - ubezpieczenia turystyczne. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych w Gdyni. Szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia. Leczenie szpitalne za granicą, pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej. Wakacyjne i wyjazdowe zabezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.